Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

Informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TENET Sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 8, 58-500 Jelenia Góra KRS: 0000746367 Sąd Rej. Dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy

2) kontakt z Administratorem Danych osobowych w Spółce Tenet jest możliwy pod numerem tel. 75 64 19 919 lub adresem email odo@tenet.info.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Pani/Pana zgody.

5) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po jej zakończeniu, jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy, w celach:

Po tym okresie dane mogą być przetwarzane jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa, w szczególności w związku z wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) posiadamy Pani/Pana  wszystkie lub wybrane dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej, nr telefonu kontaktowego oraz adres e-mail.

8) Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane w chwili podpisania umowy na reklamę w serwisach turystycznych, wysłanego folumarza rezerwacji, zamieszczenie ogłoszenia

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

© 2009 Tenet